About this blog

Wednesday, 12 October 2011

REFLEKSI-mengenali rekorder


Oleh kerana murid-murid sering lupa membawa rekorder mereka, kelas muzik saya sering terganggukerana murid yang tidak membawa rekorder itu akan membuat bising. Tambahan pula, P&P saya terpaksa dijalankan di dalam bilik darjah biasa kerana masalah tiada bilk muzik di sekolah saya, ini sedikit sebanyak akan menyebabkan saya berasa tertekan kerana bimbang P&P saya akan menjadi gangguan kepada bilik sebelah.

Untuk mengatsi masalah murid yang lupa bawa rekorder, saya telah bercadang untuk membuat powerpoint sebelum P&P dan harap ini akan dapat menumpukan perhatian semua murid.
CHAIYENYING-REKORDER
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...