About this blog

Wednesday, 5 October 2011

contoh refleksi

PERINGATAN
Salam sejahtera buat pelajar PJJ semua. Saya ingin memberi peringataan kepada anda semua agar melaksanakan tugasan dengan jujur sesuai dengan profesion anda sebagai guru. Ingin saya maklumkan bahawa saya dapati jawapan bagi E-Forum mempunyai banyak persamaan antara pelajar-pelajar. Hal ini menggambarkan ada unsur peniruan. Sila gunakan idea anda sendiri sebagaimana yang saya maklumkan  di dalam Panduan Kerja Kursus. Saya sentiasa memantau tugasan anda. Saya sedia membantu jika anda mempunyai kemuskilan.CONTOH REFLEKSI UNIT PELAJARAN
UNIT
TAJUK
3
FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG):
PEMIKIRAN DAN AMALAN DALAM PROFESION KEGURUAN

1.                   Ringkasan Isi Kandungan Unit
Ringkasan bererti sinopsis bukannya memberikan objektif/hasil pembelajaran.

Contoh:
Unit ini mengandungi 4 bahagian yang berkaitan dengan perkembangan profesion keguruan. Dalam bahagian pertama memberi fokus kepada perbandingan konsep keguruan dan perguruan yang sering disalah tafsirkan penggunaannya. Pembinaan guru yang berkualiti pula didasarkn kepada FPG yang mengandungi maksud yang tersurat dan tersirat berkaitan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu ada pada seorang guru. Seterusnya _______________________________(lengkapkan dalam satu peranggan sahaja. Tidak melebihi 150 patah perkataan)


  1. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya

Konsep
Penjelasan
1.
Standard Guru Malaysia   ( SGM )
Suatu piawaian yang ditetapkn untuk mengenalpasti tahap kompetensi profesional guru-guru di Malaysia.

2.3.4.5.
  1. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda.
Di sini anda perlu memberikan komen terhadap isi kandungan unit 3. Adakah kandungan unit ini  memberikan manfaat kepada anda sebagai seorang guru? Atau adakah kandungan unit ini tidak sesuai dan perlu ditukar? Berikan ulasan anda.

Contoh: Kandungan unit ini banyak memberi pendedahan kepada saya tentang ciri-ciri kualiti dan kompetensi yang perlu ada pada seorang guru. Hal ini merupakan suatu perkara yang baru kepada saya untuk _____________. Walau bagaimanapun terdapat kelemahan/kekurangan di dalamnya seperti ___________________________. Oleh itu saya mencadangkan perkara berikut untuk memperbaikinya: _________________________0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...